Skrivetips for studenter er som en utstrakt hånd til studenter som svetter over oppgaveskriving i høyere utdanning. En følgesvenn gjennom oppgaveskrivingen i form av en liten håndbok.

… og oppgaveskriving fører til mange spørsmål:

Studieliv = oppgavskriving

… og oppgaveskriving fører til mange spørsmål:

Hva skal med? Hvordan starter jeg? 

Er oppgaven min god nok? Jeg har skrivesperre! Hva gjør jeg?

Skal det være kilder i annenhver setning? Hvordan avslutter jeg?

Hva er akademisk språk?

H

Her er boken som hjelper deg å finne svarene

POCKET & E-BOK

Skrivetips for studenter er håndboken for deg som skal skrive oppgaver i høyere utdanning. Boken er som en utstrakt hånd som støtter deg hele veien fra start til fullføring i akademisk oppgaveskriving. På en lettfattelig, men samtidig grundig måte, blir du ledet gjennom hele skriveprosessen.

I boken får du blant annet tips om
• forberedelser til skriveprosessen
• hvordan lure en skrivesperre
• hva som gjør en oppgave god
• hva som gjør en tekst god

Skrivetips for studenter er nyttig for studenter innen de fleste fagretninger som skal skrive semesteroppgaver, bacheloroppgaver eller masteroppgaver. Tipsene kan også være til nytte for studenter ved fagskoler.

KJØP BOKEN HER

Sagt om boken

Suveren & nyttig


Denne boka er helt suveren, og vil helt sikkert komme til nytte for mange. Jeg har vurdert den ikke bare fra mitt eget perspektiv som masterstudent, men også som lærer for studenter som skriver oppgaver på størrelse med bacheloroppgaver, og tenker at den vil være særdeles relevant.

JORID STENEN

Redningen


Boken din Skrivetips for studenter har … reddet meg i en semesteroppgave i vitenskapsfilosofi nå før jul

UNNI CATHRINE EIKEN

KJØP BOKEN NÅ