• Arkivet Rhetor

  Gradert frivillighet

  FNs menneskerettighetskomité kritiserer Norge for å benytte elektrosjokkbehandling (ECT) uten samtykke kunne vi lese i Aftenposten 6.4.2018, behandlingen kan “foregå frivillig ved at pasienten selv gir samtykke”. Hvordan blir egentlig frivillig samtykke til behandling framdrevet fra de sykeste som fremdeles har samtykkekompetanse? President i Norsk psykologforening, Tor Levin Hofgaard, skrev i en kronikk i Aftenposten 11.4.2018 at elektrosjokk alltid må være frivillig, overlege i psykiatri, Fred Heggen svarer dagen etter at “et nei fra pasientens side vil bli respektert”. Dette vekket til live refleksjoner jeg gjorde meg mens jeg som student jobbet ved en akuttpsykiatrisk avdeling: hvor frivillig er egentlig frivilligheten til å underskrive informert samtykke på en lukket akuttpsykiatrisk…

 • Arkivet Rhetor

  Er han så god som de sier?

  Det sist halvåret har vi hatt oppmerksomheten rettet mot maktmisbruk, seksuell trakassering og håndtering av varslersaker i lys av #metoo-kampanjen. Da det blåste som mest rundt Arbeiderpartiets Trond Giske spurte jeg en ...

 • Arkivet Rhetor

  #syktvelkommen

  I går plinget det inn en melding på telefonen min. Det var fra legen. Resultatet fra min MR-undersøkelse forelå: Forbrukerrådet satte i fjor høst i gang et prosjekt på bakgrunn av en undersøkelse gjort i 2015, som viste at kommunikasjonen fra helsevesenet er for dårlig. Hele 22 % av de spurte oppga at de har opplevd informasjon fra helsevesenet om deres egen helse som uforståelig. Forbrukerrådet inviterte til at folk kunne dele sine eksempler på dårlig, merkelig, manglende, underlig kommunikasjon. Målet var å finne ut i hvilken grad brukere av helsetjenester føler seg velkommen og blir “møtt i øyehøyde”. Eksemplene som kom inn fortalte at helsevesenet har en jobb å gjøre. En hovedtanke innen helseomsorg, som i de…