Om Marit

Jeg er en evig student. Jeg trives best når jeg kan utvide horisonten min gjennom å lære nye ting. Måten jeg lærer best på er gjennom å skrive. Ikke bare kommer jeg meg nærmere kjernen om temaet jeg skriver om, men jeg har erfart at jeg kommer nærmere meg selv også.

Jeg er utdannet retoriker fra Universitetet i Oslo. Før jeg begynte den teoretiske reisen i kommunikasjon, studerte jeg ledelse, psykologi og coaching. Jeg har i mange år jobbet med den praktiske siden av kommunikasjon, særlig da den indre, selve fundamentet for at vi kan samhandle med andre med selvtillit og tydelighet. Denne bakgrunnen har bidratt til min utvidede interesse for hvordan det vi sier eller skriver blir oppfattet eller kan bli oppfattet, hvilke spor tekster og verbale ytringer etterlater seg, og hvordan makt og uklarheter ligger gjemt i språket.

Denne bloggen (tidligere Rhetor . no) handler ikke om meg, men om det jeg har lært, om det jeg er i ferd med å lære og om det jeg undrer meg over. Når man klatrer læringsstigen er det en ting som trenger seg fram, i hvert fall hos meg, nemlig ønsket om å dele den kunnskapen som hoper seg opp.