KORT OPPSUMMERT

Jeg er opptatt av mennesker. Av samspill og interaksjoner. Av hvordan vi forholder oss til hverandre gjennom tekst og tale. Jeg er også opptatt av hester. Av hvordan deres tilstedeværelse kan virke inn på oss. Av hva vi kan lære oss om kommunikasjon gjennom samspill med dem.


Marit Segbø

FORMIDLER / marit@mazebo.no

Bak meg har jeg en brokete karriere innen ulike bransjer, men en ting har vært konstant: å lytte, observere, snakke og og stille spørsmål. Jeg har et genuint ønske om å forstå det som for meg virker uforståelig, og et driv til å skrive meg til forståelse.

Min styrke har vist seg å ligge i det å se merkverdigheter i kommunikasjon, påpeke det ved å stille spørsmål og, gjennom samtaler om merkverdighetene, åpne opp for nye forståelser – ikke bare for meg, men også for de jeg samtaler med.

Jeg debuterte med boken Betingelsesløst i 2010, utgitt på eget forlag. I 2020 kom Skrivetips for studenter, utgitt på Cappelen Damm Akademisk.


Marit har master i retorikk fra Universitetet i Oslo, snart en bachelor i kultur- og samfunnspsykologi, og har studert ledelse og coaching
– i tillegg til grunnmedisin, naturmedisin, hesteassistert psykoterapi & -læring.

Hun har jobbet i ulike roller innen administrasjon, og som terapeut, coach, gründer, leder, selvstendig næringsdrivende & miljøarbeider i akuttpsykiatrien.