endrer holdninger

- et ord av gangen

Det handler om holdninger. Om å utfordre de tradisjonelle tilnærmingene og tankesettene. Om å stille spørsmål. For pasientenes beste. For helsepersonalets beste. For helsevesenets beste. 

 

 

Ønsker du å booke et foredrag? 

KONTAKT

 

 

BAK LÅSTE DØRER

Psykisk helsevern er et lukket system. Av helt åpenbare grunner. Vi ønsker at de som trenger det skal skjermes for omverdenen for å kunne få tid til å bli bedre. Men noen ganger kan kan det bli et vakuum når systemet er så lukket. De lukkede systemene kan forhindre at velplasserte kritiske spørsmål kan puste liv i resirkulerte tanker og satte forståelser. Jeg har jobbet i dette lukkede systemet og har erfart hvor det flyter godt og hvor det lugger. Luggingen er sterkt knyttet til bruk av maktspråk. Med en retorisk tilnærming gir jeg innblikk i hvordan man kan forstå maktspråket som benyttes og forbedre kommunikasjonen for å ivareta demokrati og medborgerskap.

Hva gjør det med et menneske å jobbe i andres lidelser?

Å være i omsorgsyrket er både berikende og tappende. Å stå i andre menneskers ofte hjerterå lidelser etterlater spor. Er det takhøyde for å si noe om det? Er det kultur for å anerkjenne det – ikke bare som en nedskrevet policy som hele tiden fremmes, men som noe man møter med respekt – eller er det en “såpass må en tåle”-kultur? En drodling rundt temaet som ikke har som mål å komme med fasit, men å ruske litt tak i tankesett og holdninger. 

Hvordan forstå miljøterapi?

Miljøterapi benyttes i utstrakt grad som et fundament for behandling på psykiatriske avdelinger, men hva er det egentlig? Jeg har dykket inn i faglitteraturen for å finne svar, men fant jeg det? 

Hvordan skrive andres historie

Helsepersonell er lovpålagt å føre pasientjournaler. Disse dokumentene skal fylle mange krav. Hvordan skal man som skriver i en hektisk hverdag tilnærme seg et slikt skriveprosjekt?

Foredragene Assosiativt tankespinn og Pasienter som tekst kan skreddersys og tilpasses ditt behov. Tittelen er veiledende. Hva ønsker du/dere å ha fokus på?

 

Skal vi ta en prat?

Ta kontakt for en uforpliktende prat

KONTAKT