Unyansert av NRK

NRK har laget en reportasje om en trist sak, som dessverre ikke er enestående. Reportasjen setter fokus på noe som aldri må av dagsorden, nemlig hvordan psykisk syke – og i dette tilfelle, pasienter med suicidale tanker – blir møtt og behandlet innen psykisk helsevern. Selv om reportasjen er viktig vil jeg si at den mister noe av sin troverdighet gjennom hvordan det hele fremstilles.

 
Forsideteksten i på nrk.no gir et representativt bilde på hvorfor jeg mener dette: «Preben tok sitt liv på lukket avdeling – fikk med seg to flasker sprit på rommet»Underforstått at miljøarbeiderne/personalet, i stedet for å gi han pleie og omsorg, sendte med han to flasker sprit slik at han kunne drukne sine sorger på den måten (så de selv kunne få fred på vaktrommet). At han med andre ord ble overlatt til seg selv. I dette kan det også forstås at han selv ikke hadde ansvar for noen av sine handlinger. Å være innlagt på tvang er ikke umiddelbart likestilt med mikromanagement av alt pasienten gjør, selv om det mange ganger nok kan føles slik for de som er innlagt. Et formål er å gi pasientene ansvar til selv å kunne ta gode valg, og for at det skal kunne skje må det kanskje være et visst nivå av tillit og rom til å kunne prøve det. Kan det være at pasienten selv smuglet med seg disse til rommet sitt av grunner som for han virket å være en god løsning? At han drakk dette i smug uten at personalet oppdaget det? Kan det være at personalet ikke hadde mistanke om at han kunne ha spritflasker på rommet, og at det dermed ikke ble fattet vedtak om gjennomgang av sakene hans?
 
At det har blitt gjort feil i selve saken, kan absolutt godt være. At ansatte innen psykisk helsevern må gå seg selv etter i sømmene for å forhindre flest mulige slike hendelser, er en selvfølgelighet. At NRK og andre medier har et ansvar for hvordan de vinkler disse vonde, vanskelige og vriene sakene, er helt åpenbar. Her vil jeg si at NRK ikke har gjort en god nok jobb. De gir her et forvrengt bilde av psykisk helsevern og de som jobber der, og bidrar til å nøre oppunder en motstand, framfor å få fram en konstruktiv debatt om et vanskelig tema.