Arkivet Rhetor

#syktvelkommen

I går plinget det inn en melding på telefonen min. Det var fra legen. Resultatet fra min MR-undersøkelse forelå:

Forbrukerrådet satte i fjor høst i gang et prosjekt på bakgrunn av en undersøkelse gjort i 2015, som viste at kommunikasjonen fra helsevesenet er for dårlig. Hele 22 % av de spurte oppga at de har opplevd informasjon fra helsevesenet om deres egen helse som uforståelig. Forbrukerrådet inviterte til at folk kunne dele sine eksempler på dårlig, merkelig, manglende, underlig kommunikasjon. Målet var å finne ut i hvilken grad brukere av helsetjenester føler seg velkommen og blir “møtt i øyehøyde”. Eksemplene som kom inn fortalte at helsevesenet har en jobb å gjøre.

Tweet fra Forbrukerrådet

En hovedtanke innen helseomsorg, som i de fleste andre etater og bransjer, er at god kommunikasjon er viktig, men hva er god kommunikasjon? God kommunikasjon er ikke nødvendigvis mange beskjeder i form av lapper, skilt og plakater på vegger, luker og dører. Det er heller ikke korte, ordknappe beskjeder. Formidling av budskap skal fylle mange krav, og det krever innsats fra avsenders side for å oppfylle så mange som mulig av disse på best mulig måte. Det første vi må forsikre oss om er at leseren, den faktiske leseren, forstår hva som formidles. Klart språk er et godt sted å begynne. Ved Helgelandssykehuset er det satt i gang et pilotprosjekt i klarspråkarbeid, hele Helse Nord står overfor et klarspråkløft når pilotprosjektet er gjenomført. Forhåpentligvis vil klarspråkarbeidet bre om seg i de øvrige helseforetakene om ikke alt for lenge.

Tweet fra Forbrukerrådet

Knapphetsressurs i helsevesenet er et reelt problem, og dårlig eller manglende kommunikasjon blir ofte et resultat. Jeg går ut fra at dette var årsaken til den ytterst knappe meldingen jeg fikk fra min lege. Hva skulle jeg som bruker lese ut av det? Prolaps i nakken, ja det vet jeg hva er, men hva er veien videre? Tett ryggmargskanal har jeg ikke hørt om. I to nivåer, attpåtil. Er det bra, dårlig, blir jeg lam, faller hodet av? Det er mange tanker som kan dukke opp når en uttalelse ikke blir fulgt opp av en forklaring, noen mer realistiske enn andre. Google stilte, som alltid, opp og ga meg en foreløpig forklaring. Siden jeg ikke fikk en oppfølgingsmelding måtte jeg ringe for å få en oppklaring på hva, hvor og hva nå. Det vil si at jeg brukte langt mer av legens tid enn om legen hadde utformet meldingen tydeligere i første omgang. Jeg opplevde ikke å bli møtt i “øyehøyde” i denne interaksjonen med legen. En viktig mengde informasjon lå implisitt i teksten, det vil si forutsatt forstått fra legens siden. Implisitt informasjon som jeg ikke hadde tilgang på fordi jeg ikke er fagperson, ei heller klarsynt.