Skrivepraksis

Skriving er ikke bare skriving

 

Det er også å sitte og se formålsløst ut av vinduet.
Det er å fordøye tanker, forvelle perspektiver og foredle formuleringer.
Det er å se etter det man ikke vet man ser etter.
Det er å finne balansen mellom å gi seg selv fri til å ta inn verden rundt
– og til å forsvinne inn i tekstens univers.