• Skrivepraksis

    Skriving er ikke bare skriving

      Det er også å sitte og se formålsløst ut av vinduet. Det er å fordøye tanker, forvelle perspektiver og foredle formuleringer. Det er å se etter det man ikke vet man ser etter. Det er å finne balansen mellom å gi seg selv fri til å ta inn verden rundt – og til å forsvinne inn i tekstens univers.