• Retorikk

    Teori møter praksis

    I mange år har tilegnelse av ny kunnskap vært mitt hovedfokus, som student, men også som spesielt interessert bare for min egen nysgjerrighets skyld. Jeg har ikke tenkt like mye på hvordan jeg skal anvende kunnskapen som på hvorfor jeg skal tilegne meg den. De fleste gjør det med et mål i sikte – for at den nye kunnskapen skal brukes i en jobb som de trives i. Jeg, har jeg skjønt etterhvert, har gjort, og gjør, det først og fremst for å tilfredsstille et behov jeg har for å lære noe nytt. Det har gitt meg noe å strekke meg etter, at det skal kulminere i en jobb hvor jeg direkte anvender det…