• Klarspråk

    #syktvelkommen

    I går plinget det inn en melding på telefonen min. Det var fra legen. Resultatet fra min MR-undersøkelse forelå: Forbrukerrådet satte i fjor høst i gang et prosjekt på bakgrunn av en undersøkelse gjort i 2015, som viste at kommunikasjonen fra helsevesenet er for dårlig. Hele 22 % av de spurte oppga at de har opplevd informasjon fra helsevesenet om deres egen helse som uforståelig. Forbrukerrådet inviterte til at folk kunne dele sine eksempler på dårlig, merkelig, manglende, underlig kommunikasjon. Målet var å finne ut i hvilken grad brukere av helsetjenester føler seg velkommen og blir “møtt i øyehøyde”. Eksemplene som kom inn fortalte at helsevesenet har en jobb å gjøre. En hovedtanke innen helseomsorg, som i de…