Innlegg avMarit Segbø

Tåler meningen din å bli lest av sjefen?

Kommentarfeltene har blitt en ytringsplattform for private meninger. Hvor godt tåler disse private meldingene dagens lys hvis de blir knyttet...

Unyansert av NRK

NRK har laget en reportasje om en trist sak, som dessverre ikke er enestående. Reportasjen setter fokus på noe som aldri...

Teori møter praksis

I mange år har tilegnelse av ny kunnskap vært mitt hovedfokus, som student, men også som spesielt interessert bare for...

1 2 3