Stilnet siden Aspasias dager

På et eller annet tidspunkt mens jeg satt fordypet i tekster fra antikken, begynte jeg å undre meg over hvor kvinnene var på den tiden. For basert på tekstmaterialet fra klassisk retorikk skulle man nærmest tro at de ikke har eksistert. Kunnskap vi besitter i dag fra den tiden – og svært langt inn i moderne tid – er i […]

Effekten av å sette ord på tanker

Å snakke om hvordan man har det hører til terapirommet, mener mange. Men det gjør ikke det. Også de som ikke har behov for terapi, kan dra nytte av å snakke om hvordan de har det, hva de har opplevd, om hendelser og hva opplevelsene gjør med dem. For vi er ikke maskiner, vi er mennesker. Uansett hvor dreven du […]

Visste du at hester løsner tungebåndet?

Det er noe med hester som gjør at ordene sitter løsere enn ellers. Det er som om det ikke er mulig å holde på det som du har gjemt innerst inne, det sprenger seg fram. Plutselig hører du deg selv uttrykke tankene dine, noen ganger kommer det også ting som du kanskje ikke egentlig visste at du gikk og holdt […]

Kulturkræsj på besøk

Jeg tar denne høsten et emne innen kultur- og samfunnspsykologi. Her fikk vi i oppgave å skrive et essay om et samtidsfenomen sett fra et kultur- og samfunnspsykologisk perspektiv. Katalysert av en samtale med en venninne og tidligere kollega om kulturmøter på akuttpsykiatrisk avdeling, rettet jeg blikket mot besøkssituasjoner i psykisk helsevern og de kulturelle forskjellen som kan vise seg […]

Hvor er pasientene?

Pasienter er det sentrale elementet i psykiatri — i medisin forøvrig. Ingen pasienter, ingen sykehus. Fra en svært paternalistisk ideologi i psykiatriens tidlige dager, preger idealet om at pasienter skal være mer involvert i sin egen behandling dagens tankegang; pasientene skal ha mer å si for eget behandlingsforløp. Med det gis pasientene en aktiv posisjon, og tildeles en plass ved […]